Nová kniha o histórii obce „Miloslavov – 100 rokov“

Miloslavov kniha

Nedávno uzrela svetlo sveta kniha o histórii obce Miloslavov. Písať toto dielo sa podujal náš sused, obyvateľ obce Miloslavov, Pavol Karaba. Je neuveriteľné koľko hodín treba investovať do príprav, písania a publikovania takejto knihy. Sme preto vdačný, že sa Pavol Karaba vydal na túto cestu a sme ešte viac vdačnejší, že tú cestu aj dokončil. Svojou troškou sme do knihy prispeli aj my. Pre obecný spravodaj sme pripravili rozhovor s Pavlom Karabom. Zverejňujeme ho aj tu:

Počkať, vyzerá to ako nedorozumenie, predsa mnohí vieme, že na území našej obce žili ľudia aj storočia pred rokom 1921, ktorý sa udáva ako rok nášho založenia. Vieš to vysvetliť?

Iste, môže to vyzerať čudne, ale ak  popíšeme obec alebo aspoň osadu ako ľudské osídlenie, kde trvale a nepretržite bývajú ľudia, ktorí tu majú svoj domov, tak tie spomínané predchádzajúce osídlenia túto definíciu nespĺňajú. Vtedy to boli iba dočasné obydlia, niekedy iba osamelý kostol a niekedy iba poľnohospodársky majer s ubytovňami námezdných robotníkov. Ako založenie obce to skutočne môžeme pomenovať až od pamätného roku 1921.

Čo ťa viedlo k tomu, aby si sa pustil do písania knihy o našich dejinách?

Bol to hlavne pocit povinnosti. Dejiny všeobecne sú moja vášeň, podľa mňa poznanie našej minulosti sú nevyhnutnou podmienkou na to, aby sme rozumeli, čo sa deje v prítomnosti. Som presvedčený, že ľudia sa vo svojej podstate nemenia a čo sa týka chovania ľudí nám môže byť poznanie histórie veľmi užitočnou pomôckou. Naliehavosť potreby spracovania nejakej formy písomného zhrnutia našich dejín vo mne narastala s blížiacim sa 100 ročným výročím  jej založenia.

Z tohto dôvodu som oslovil obecné zastupiteľstvo a starostu obce, kde som k tejto myšlienke našiel plné pochopenie a podporu. V neskorú jeseň 2020 sa na diele začalo pracovať. Hotový text bol odovzdaný do tlače 1. mája 2021. Paradoxne, za to, že sme stihli termín uzávierky, vďačíme aj karanténe spojenej s pandémiou, ktorá nás prinútila sedieť doma na zadku a písať… (Smiech)

Na obálke knihy je uvedené tvoje meno spolu s autorským kolektívom. Čo znamená ten „kolektív“?

Hmm, je to jednoduché. Že som sa na to podujal, ešte neznamená, že som bol schopný to spraviť sám. Táto kniha nie je románom, nutne som potreboval informácie a podklady, bez nich by práca nemohla ani len začať. Treba si uvedomiť, že nie som pôvodným obyvateľom obce, tiež som sa sem iba prisťahoval. Síce už v  roku  1982, ale nemohol som sa oprieť o svoje vlastné alebo rodinné spomienky na udalosti pred týmto dátumom. Našťastie tu bolo veľa ochotných spoluobčanov, susedov, ktorí mi tú mozaiku pomohli poskladať. Všetkým menovite som sa snažil  poďakovať v úvode samotnej knihy.

Okrem nich tu však musím vyzdvihnúť niektorých, ktorí sa priamo podieľali na tvorbe viacerých kapitol. Boli to hlavne Vlado Malý, ktorý vynikajúco spracoval celú kapitolu o Bratskej jednote baptistov, Zdenko Pištek, ktorý ma dôkladne zasvätil do oblasti poľnohospodárstva, Kamil Badač, dlhoročný kronikár, ktorý poskytol svoje encyklopedické vedomosti a záznamy a Jaro Ferianček, ktorý dal dokopy fakty a informácie o športe v obci.

Niečo si už naznačil v predchádzajúcich slovách, napriek tomu veľa toho zatiaľ o knižke nevieme. Ako teda vyzerá samotná štruktúra knihy a jej obsah?

Nedá sa povedať, že by to bolo nejaké monumentálne dielo – ani nemôže byť, vymedzený čas na tvorbu a spracovanie bol neúmerne malý, namiesto bežného času dvoch až troch rokov nám zostalo iba päť mesiacov. Napriek tomu, snažili sme sa dielo spraviť pútavým a ľahko čitateľným.

Na ploche 185 strán veľkého formátu sa nachádza 16 kapitol, venovaných rôznym obdobiam a aspektom našich dejín. Okrem chronologického mapovania plynutia času v našej obci sme samostatnú pozornosť venovali ďalším oblastiam života, ktoré (dúfame..) jeho celkový obraz  dopĺňajú a prifarbujú. Svoj priestor dostali školy, náboženstvo, poľnohospodárstvo, šport, starostovia, vojna či príroda.

Vedel by si mi povedať, čo môže byť podľa teba lákadlom, aké veci môžu v publikácii prilákať a udržať pozornosť čitateľov?

Osobitne som hrdý na množstvo väčších či menších príbehov našich občanov, ktoré sa podarilo objaviť, zmapovať a zapracovať na stránky diela. Lebo naše dejiny sú hlavne dejiny ľudí, živých ľudí, ktorí ešte stále žijú v kolektívnej pamäti našej obce. Dal som si tú námahu a spočítal som, že v knižke sú odkryté a popísané osudy vyše 500 rôznych osôb, spojených s našimi dejinami.

A ešte niečo – celá knižka je popretkávaná množstvom unikátnych, vzácnych fotografií, ktoré sa ponachádzali v starých škatuliach v kredencoch a na povalách našich obyvateľov. Celkom je v diele umiestnených 384 obrázkov a fotografií. Dejiny, ktoré sa v knihe opisujú, sa pomocou týchto obrázkov doslova približujú na dosah ruky. Niektoré z nich, ktoré sa nezmestili do knižky, môžete vidieť aj tu v Spravodajcovi v sprievodnej galérii.

Ešte otázka na záver,  keď si už pri tvorbe diela strávil toľko času, podarilo sa ti  objaviť niečo vzácne, niečo, čím je naša obec jedinečná, či dokonca výnimočná?

Ťažká otázka… Z môjho pohľadu určite áno, sme jedineční, aj výnimoční, ale popísať to zopár slovami nie je možné. Musíte si vyvolať pred seba celý obraz, zložený z malých pixelov odvahy, rôznorodosti, spolupráce, podnikavosti, úspechov a sklamaní – teda tých stavebných kameňov, ktoré tvorili celé naše dejiny – a vtedy vám to bude jasné. Úplne jasné. Pozývam vás prečítať si knižku a tam to bezpečne nájdete.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *