obec Miloslavov
obec Miloslavov
Miloslavov

OZ Miloslava vzniklo k príležitosti 100. výročia založenia a pomenovania kolónie Miloslava. Úlohou OZ Miloslava je snaha o zachovanie a pripomínanie si historických udalostí ale aj budovanie komunity občanov žijúcich v Miloslavove.

„Musíme žiť jeden pre druhého, lebo šťastie jednotlivcov mohutnie tou mierou, ktorou sa množí vôkol neho.“
M.R.Štefánik

HISTÓRIA

Skrátená história obce Miloslavov.

Obec Miloslavov má unikátnu zbierku kroník obce siahajúcu až do začiatkov založenia kolónie. Cieľom tohto projektu je zdigitalizovať obsah kroník a tým zabezpečiť zachovanie obsahu pre ďalšie generácie.

Dňa 21. júna 2021 si budeme pripomínať 100. výročie založenia kolónie. OZ Miloslava si pri príležitosti 100. výročia založenia a pomenovania kolónie chce uctiť pamiatku postavením prvého pamätníka M.R. Štefánika v obci.

VECI VEREJNÉ

Za pomoci priateľov, hokejbalistov a obce sa nám podarilo nainstalovať nadrozmerný adventný veniec na kruhovom objazde pri vstupe do obce Miloslavov.

Kniha v detských rukách, cesta k životným hodnotám.

KOMUNITNÉ AKTIVITY

V obci Miloslavov chýba miesto v prírode spojené so zábavou, vzdelávaním a všeobecnou informovanosťou detí a mládeže. OZ Miloslava plánuje výstavbu náučného chodníka v lesných porastoch ktoré sú v majetku obce a majú predpoklad na prechádzky a zdržiavanie sa verejnosti v danej oblasti.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť komunitný priestor na stretávanie susedov, spoluobčanov na spoločnom mieste.

Najnovšie články

Takto presne pred rokom sa nám podarilo osadiť prvé štyri tabule náučného chodníka Miloslavov. Dnes už je osadená aj chýbajúca posledná a

Vďaka spolupráci vydavateľa inteligentnej učebnice Smartbooks, zdravotného strediska MediPark a nášho občianskeho združenia, vznikol projekt na podporu učenia, doučovania a podpory vzdelávania

Na začiatku bol samozrejme náučný chodník.  No nie tento náš, ale u susedov v Tišnove.A poznáš ten pocit, keď sa ti niečo