Ochrana osobných údajov

KTO SME

Prevádzkovateľom web stránky miloslava.sk a spracovateľom Vašich osobných údajov je:
OZ Miloslava (občianske združenie)
Chmeľová 850/3, 900 42 Miloslavov
IČO: 53287681
Kontaktnou osobou je: Ladislav Bučík – predseda občianskeho združenia,  ozmiloslava@gmail.com

AKÉ ÚDAJE ZBIERAME A AKO ICH POUŽÍVAME

Zbierame iba údaje, ktoré od Vás získavame na základe vyplnenia kontaktného formuláru na našej web stránke a využívame ich výlučne pre poskytovanie informácií:
– meno (nepovinné), email
Vaše údaje uchovávame po dobu 2 rokov.

KOMU ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME

K Vašim osobným údajom majú prístup členovia občianseho združenia.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSôB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov máte právo na:
– právo na prístup k svojim osobným údajom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať
– právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili
– právo na výmazanie (zabudnutie) osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne
– právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
– právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky
– právo namietať, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu

Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.
Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním správy na: ozmiloslava@gmail.com

COOKIES

Pre základné fungovanie našej web stránky používame:
– nevyhnutné cookies potrebné pre optimálne fungovanie web stránky
– cookies 3-tích strán (facebook, messenger)
Nastaviť preferencie si môžete v