2 PERCENTÁ

Vážení priatelia,

občianske združenie OZ Miloslava sa od tohto roka uchádza o 2% podielu zaplatenej dane za uplynulé obdobie. Aj vďaka takto získaným finančným prostriedkom dokážeme znášať náklady spojené s napĺňaním poslania a cieľov združenia. 

Všetky potrebné podklady a informácie k poukázaniu nájdete nižšie alebo tiež na internetovej stránke:   www.rozhodni.sk

Kontakt:

Ladislav Bučík

predseda občianskeho združenia

OZ Miloslava

email: oz@miloslava.sk

web: www.miloslava.sk

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 53287681

Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Obchodné meno (názov): OZ Miloslava

Sídlo: Chmeľová ulica 850/3, 900 42 Miloslavov

IBAN: SK4883300000002501896852, Fio banka a.s