Mural v Miloslavove

Mural v Miloslavove Nástenné maľby sprevádzajú ľudstvo už od nepamäti. Prvé zmienky siahajú až do 40 000 rokmi pred n. l., ako napríklad jaskynné maľby býka v Lubang Jeriji Saleh na Borneo. Pomaľované boli aj staroegyptské hrobky, či známe Pompeje. Pre niektorých nástenné maľby alebo fresky evokujú Sixtínsku kaplnku. Pre mladšiu generáciu to ale môže Čítaj ďalej

Nová kniha o histórii obce „Miloslavov – 100 rokov“

Nedávno uzrela svetlo sveta kniha o histórii obce Miloslavov. Písať toto dielo sa podujal náš sused, obyvateľ obce Miloslavov, Pavol Karaba. Je neuveriteľné koľko hodín treba investovať do príprav, písania a publikovania takejto knihy. Sme preto vdačný, že sa Pavol Karaba vydal na túto cestu a sme ešte viac vdačnejší, že tú cestu aj dokončil. Čítaj ďalej

Skrátená história obce Miloslavov

Historicky existovali na území dnešnej obce Miloslavov pôvodne dve osady, Alžbetin majer a Annin majer. Podstatne starším osídlením je Alžbetin majer, založený najneskôr v XIII. stor. pri románskom kostole sv. Alžbety. V listine z r. 1244 sa píše, že kráľ Béla IV. (1235 – 1270) daroval toto územie dvorníkom alebo sluhom Alžbety Uhorskej – Wolfgangovi a Čítaj ďalej